Δραματικές αλλαγές στον πλανήτη μας μέσα από απίθανες φωτογραφίες της ΝΑΣΑ

JUN 05, 2017 AT 04:01 PM

1286623

Δάση της Ουρουγουάης, Μάρτιος 1975 — Φεβρουάριος 2009. Η Ουρουγουάη κατάφερε να αυξήσει την επιφάνεια των δασικών της εκτάσεων από 45.000 εκτάρια σε 900.000 εκτάρια. Ωστόσο, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια της φυτικής και ζωικής ποικιλότητας.

ADVERTISEMENT

Συγκρίνοντας μερικές φωτογραφίες από την ιστοσελίδα της ΝΑΣΑ, μπορείτε να διαπιστώσετε πώς έχει επηρεάσει ο άνθρωπος τον πλανήτη μας στο πέρασμα των χρόνων.
ADVERTISEMENT