Ένα ζευγάρι στη Βραζιλία αφιέρωσε 20 χρόνια για να φυτέψει ένα ολόκληρο δάσος, το οποίο θα αποτελούσε ξανά ένα καταφύγιο για χιλιάδες άγρια ζώα.

MAR 22, 2020 AT 04:18 AM

237816

Η σκληρή δουλειά της οργάνωσης αρκετά γρήγορα απέδωσε καρπούς.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Instituto Terra

Κύριος στόχος αυτής της οργάνωσης ήταν η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της περιοχής με την παραγωγή δασικών σπόρων. Επίσης, η οργάνωση αυτή ήταν επιφορτισμένη με μια φιλόδοξη εκστρατεία που περιλάμβανε την εκπαίδευση μαθητών σχολείων, δασκάλων, αγροτών και τοπικών αξιωματούχων. Για να αυξηθεί, επίσης, η ευαισθητοποίηση πάνω στο πρόβλημα, η οργάνωση αυτή παρείχε αφιλοκερδώς συμβουλές σε αγρότες, μεταλλωρύχους και σε άλλους ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή αυτή. 

Τροπικά δέντρα, ενδημικά της περιοχής άρχισαν να φυτρώνουν γρήγορα, αν και η  περιοχή αυτή υπέφερε από τις επιπτώσεις της αποψίλωσης για αρκετές δεκαετίες. Σήμερα, είναι ένα δάσος με πλούσια βλάστηση που αναγεννήθηκε πλήρως και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

ADVERTISEMENT