Ένα ζευγάρι στη Βραζιλία αφιέρωσε 20 χρόνια για να φυτέψει ένα ολόκληρο δάσος, το οποίο θα αποτελούσε ξανά ένα καταφύγιο για χιλιάδες άγρια ζώα.

MAR 22, 2020 AT 04:18 AM

239771

Χάριν του νέου δάσους, ένα ολόκληρο οικοσύστημα δημιουργήθηκε από την αρχή. 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Instituto Terra

Instituto Terra

Η αναδάσωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αναγέννηση του τροπικού μικροκλίματος, με αρκετές βροχοπτώσεις και ρυάκια που σχηματίστηκαν από αυτές.

Προς μεγάλη μας έκπληξη, το υγιές οικοσύστημα που δημιουργήθηκε από το νέο δάσος δεν αποκατέστησε μόνο την εικόνα του τοπίου, αλλά προσέλκυσε επιπλέον τα άγρια ζώα, τα οποία επέστρεψαν στην περιοχή.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT