הטבע השתעשע כאשר הוא ברא את 12 החיות הנדירות האלו

MAY 16, 2020 AT 02:10 PM

53227

טווסון אפור

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

trashzy / tumblr 

הטווסון האפור נותן תצוגה מדהימה ביותר של הנוצות שלו. באופן מעניין, הוא גם נחשב לציפור השקטה בעולם.

ADVERTISEMENT