תמונות שמראות כיצד אמא אדמה מגיבה כשאנחנו לא מכבדים אותה

JUN 23, 2020 AT 12:30 PM

4266

קורבנות של זיהום

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

  

הלוטרות הללו הן קורבנות של זיהום דלק שנשפך אל תוך הים. למרבה הצער, זוהי הסביבה הטבעית שלהם, והם לא יכולים לגור בשום מקום אחר ולכן הם חשופים לסכנת חיים.

ADVERTISEMENT