תמונות שמראות כיצד אמא אדמה מגיבה כשאנחנו לא מכבדים אותה

JUN 23, 2020 AT 12:30 PM

28656

מנסים למצוא מזון

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ZombieBorscht/imgur 

עקב העלייה בפליטת הפחמן הדו חמצני וההתחממות הגלובלית, דובי הקוטב נאלצים לאכול מהאשפה בכדי לשרוד. הישרדותם בסכנה בגלל שהקרח שעליו הם היו רגילים לחיות ולצוד נמס.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT