תמונות שמראות כיצד אמא אדמה מגיבה כשאנחנו לא מכבדים אותה

JUN 23, 2020 AT 12:30 PM

4267

מנסים למצוא מזון

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 

עקב העלייה בפליטת הפחמן הדו חמצני וההתחממות הגלובלית, דובי הקוטב נאלצים לאכול מהאשפה בכדי לשרוד. הישרדותם בסכנה בגלל שהקרח שעליו הם היו רגילים לחיות ולצוד נמס.

ADVERTISEMENT