12 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คุณสามารถเยี่ยมชมผ่านขนส่งสาธารณะ

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

8350

2. Yuncheng Salt Lake (ทะเลสาบเกลือหยุนเฉิง)

ADVERTISEMENT

Top Photo Corporation/Alamy

ADVERTISEMENT

Imaginechina Limited/Alamy

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หยุนเฉิง ประเทศจีน เดินทางได้โดยรถประจำทางหลายสาย (21, 66, 88) วิ่งจากตัวเมืองหยุนเฉิงไปยังทะเลสาบน้ำเค็มที่น่าอัศจรรย์ ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นสีสดใสโดยสาหร่ายในช่วงฤดูร้อน

ADVERTISEMENT