12 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คุณสามารถเยี่ยมชมผ่านขนส่งสาธารณะ

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

8342

6. Plitvice Lakes (ทะเลสาบพลิตวิเซ่)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

flickr

wikimedia

ทะเลสาบหินปูนมหัศจรรย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเทือกเขา Dinaric ที่ Plivitcka เมือง Jezera ประเทศโครเอเชีย สามารถเดินทางโดยรถประจำทางจากเมืองใหญ่หลายแห่งร วมถึงเมือง Split เมือง Zagreb และเมือง Zadar

ADVERTISEMENT