12 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คุณสามารถเยี่ยมชมผ่านขนส่งสาธารณะ

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

8375

8. Badu Mangroves (ป่าชายเลน Badu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

joerubin

ทางเดินริมทะเลที่สวยงามขนาบด้วยป่าโกงกางแห่งนี้ ตั้งอยู่ในสวนซิดนีย์โอลิมปิก ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เดินทางโดยสายรถไฟ T7 

ADVERTISEMENT