12 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คุณสามารถเยี่ยมชมผ่านขนส่งสาธารณะ

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

10229

9. The Black Beaches of La Palma (ชายหาดสีดำ La Palma)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

pixabay

wikimedia

ชายหาดทรายสีดำที่สวยงามนี้เกิดจากหินภูเขาไฟเม็ดละเอียดที่ Brena Baja ประเทศสเปน เส้นทางรถประจำทาง 500 สาย วิ่งระหว่างสนามบิน เมืองหลวงและหาดทรายสีดำนี้

ADVERTISEMENT