12 สถานที่น่าทึ่งบนโลกที่เหมือนอยู่นอกโลก

MAR 17, 2020 AT 05:21 PM

715754

10. ทะเลสาบฮิลเลียร์ ออสเตรเลีย (Hillier Lake)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ออสเตรเลียมีชื่อเสียงด้านภูมิทัศน์และสัตว์ป่าที่โดดเด่น หนึ่งในลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่นที่สุดคือทะเลสาบฮิลเลียร์ ในปีค.ศ. 2016 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพืชน้ำที่สร้างสีชมพูลูกกวาดแก่ทะเลสาบ และยังมีความเค็มมาก

ADVERTISEMENT