12 สถานที่น่าทึ่งบนโลกที่เหมือนอยู่นอกโลก

MAR 17, 2020 AT 05:21 PM

722417

11. ทรีริเวอร์ ไอซ์แลนด์ (Tree River)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมาย ทรีริเวอร์มีลักษณะคล้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลลงทะเล เกิดจากดินเหนียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและหนาเมื่อละลายลงในน้ำเนื่องจากมันมีความหนักกว่าน้ำทะเล จึงก่อให้เกิดลำธารที่น่าทึ่งคล้ายกับต้นไม้

ADVERTISEMENT