12 สถานที่น่าทึ่งบนโลกที่เหมือนอยู่นอกโลก

MAR 17, 2020 AT 05:21 PM

715747

6. ทะเลสาบ Sørvágsvatn เกาะแฟโร เดนมาร์ก (Lake Sørvágsvatn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ทะเลสาบภูเขาไฟที่สวยงามตั้งอยู่เหนือทะเล ทะเลสาบ Sørvágsvatn มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย

ADVERTISEMENT