12 สถานที่น่าทึ่งบนโลกที่เหมือนอยู่นอกโลก

MAR 17, 2020 AT 05:21 PM

722597

8. ถ้ำน้ำแข็งใกล้ภูเขาไฟ Mutnovsky รัสเซีย

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

การรวมกันระหว่างอุณหภูมิที่เย็นจัดและฐานภูเขาไฟที่อุ่น เกิดดินแดนน้ำแข็งเหนือจริงที่มีลักษณะคล้ายคลื่นทะเล เมื่อแสงแดดกระทบกับน้ำแข็งกลายเป็นสีคล้ายอัญมณี ถ้ำนี้อาจจะเหมือนโลกมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้

ADVERTISEMENT