40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

10988

11. That Wanaka Tree 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

wikimedia

ตั้งอยู่ท่ามกลางฉากหลังที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ใต้ มีต้นไม้โดดเดี่ยวต้นใหญ่โผล่ขึ้นมาบนทะเลสาบวานาก้า “ต้นไม้โดดเดี่ยวแห่งทะเลสาบวานาก้า” เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในนิวซีแลนด์

ADVERTISEMENT