40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

29986

14. Fanjingshan (Mount Fanjing)

ADVERTISEMENT

Barcroft Media/Getty

ADVERTISEMENT

wikimedia

สถานที่ที่สวยงามแห่งนี้อยู่ในจังหวัดกุ้ยโจว ประเทศจีน องค์การยูเนสโกได้จัดให้สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพุทธโบราณที่สูงที่สุดเป็นมรดกโลก

ADVERTISEMENT