40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

23485

16. มองโกเลีย

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

wikipedia

ประเทศนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความหนาแน่นประชากรต่ำที่สุด  มีผู้อาศัยอยู่ที่นี่เพียง 3 ล้านคน อัตราส่วนอยู่ที่ 1.8 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งยังมีโอกาสเห็นฝูงสัตว์มากกว่ามนุษย์

ADVERTISEMENT