40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

27164

2. Nagano's Darkroom ห้องมืดแห่งนากาโน่

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

journeylism

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแสวงบุญ การไปเยือนวัดเซนโคจิ (Zenkoji) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ถือ เป็นสถานที่คุ้มค่าที่จะไปเยือนเกี่ยวกับวัดหรือศาลเจ้าญี่ปุ่น ร่วมสำรวจอาคารเก่าแก่อายุกว่า 1,400 ปี ที่เต็มไปด้วยควันธูป มีผู้เยี่ยมชมเพื่อเคารพบูชาแสวงหาความรักและโชคกว่า 8 ล้านคนต่อปี

ADVERTISEMENT