40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

31158

20. Meteora อารามเมเตโอร่า กรีซ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

greecetravel

อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นฐานของศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ในกรีซตั้งอยู่บนภูเขาสูงและยากที่จะเข้าใกล้ แต่เมื่อคุณไปถึงที่นั่น คุณจะชอบจนยากจะอธิบายถึงทิวทัศน์และความสงบสุข

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT