40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

23381

26. Issyk-Kul ทะเลสาบอิสสิกกูล คีร์กีซสถาน

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

pamirhighwayadventure

ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในคีร์กีซสถาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยวิวธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถสูดอากาศได้อย่างสบายกายและสบายใจ เพราะไม่มีโรงงานและถนนขนาดใหญ่ที่ทำลายระบบนิเวศอีกหลายไมล์ไกลออกไป

ADVERTISEMENT