40 สถานที่งดงามสำหรับหลบหนีจากความเครียดในปัจจุบัน

JUN 15, 2020 AT 01:45 PM

23513

39. ภูฏาน

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

lonelyplanet

ภูฏาน พื้นที่ซึ่งห่างไกลนี้ค่อนข้างเล็กและตั้งอยู่ในเอเชียใต้ นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต้องการมาเยี่ยมชมเพื่อดูภูเขาหิมาลัยและเมืองโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ แต่การท่องเที่ยวที่นี่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและได้รับวีซ่าค่อนข้างยาก

ADVERTISEMENT