จินตนาการของศิลปินสร้างลูกผสมที่บ้าบอที่สุดที่คุณเคยเห็น

JUN 29, 2020 AT 04:19 AM

9699

13. นกลูกผสม

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

gyyporama

Fredriksen ยอมรับว่าปฏิกิริยาของเขาต่อการเห็นสัตว์ลูกผสมของเขาในชีวิตจริงนั้นขึ้นอยู่ว่าเขาจะพบตัวไหน บางตัวอาจจะทำให้เขากลัวจริงๆ!

ADVERTISEMENT