จินตนาการของศิลปินสร้างลูกผสมที่บ้าบอที่สุดที่คุณเคยเห็น

JUN 29, 2020 AT 04:19 AM

12503

15. แรด + ปลาหมึกยักษ์

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

gyyporama

เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เมื่อคุณดูงานศิลปะหลายประเภทที่สร้างขึ้นโดยผู้คนในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกันกับ Fredriksen ที่เขาค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ในโลกศิลปะของเขา

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT