เม่นน้อยและลูกแมวเบงกอล คู่หูของมัน

JUN 15, 2020 AT 04:57 PM

10734

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

mr.pokee

Talitha กล่าวว่าเมื่อพวกมันพบกันครั้งแรก พวกมันไม่ค่อยสนใจกันเท่าไร เจ้าเม่นไม่ได้ยกขนและไม่กลัวแมว แต่เจ้าแมวระมัดระวังตัว

ADVERTISEMENT