เมื่อผู้คนสร้างสรรค์ “ไฮแฟชั่น” จากของใช้ในครัวเรือน

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

15768

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

skipdin

 จากสำนวน “letting the cat out of the bag” ตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่มี 2 หรือ 4 ขาเข้าไปในกระเป๋า

ADVERTISEMENT