ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

99110

นากแม่น้ำอเมริกาเหนือ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

sandiegozoo

นากประหลาดตัวนี้เกี่ยวข้องกับช้างอย่างห่างๆ ดูได้จากเขี้ยวที่มีลักษณะคล้ายงา พวกมันกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ADVERTISEMENT