ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

100197

นกกระสาปากพลั่ว Balaeniceps rex

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 kt0me / Reddit Olaf Oliviero Riemer / Wikimedia Commons

นกแปลก ๆ นี้มีหลายชื่อ ในบางภาษาชื่อของมันหมายถึง "นกที่มีหัวเหมือนรองเท้า" ในภาษาอื่น ๆ เรียกว่า "นกที่มีหัววาฬ" ธรรมชาติกำลังพักผ่อนเมื่อสร้างนกชนิดนี้ขึ้นมาแน่นอน

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT