ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

100196

ลิง Saguinus Oedipus

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 Quartl / Wikimedia Commons

ไม่มีชื่อสามัญสำหรับลิงที่หายากนี้ คุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของพวกมันคือวิธีที่จะทำให้ศัตรูกลัว เมื่อพวกมันรู้สึกถึงอันตราย พวกมันจะยกหางและแสดงทุกอย่างที่อยู่ภายใต้พวกมัน

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT