ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

93115

ตุ๊กแกหางใบไม้ซาตานิค Satanic leaf-tailed gecko

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 reptiles4all / Getty Images

ตุ๊กแกเหล่านี้อาศัยในมาดากัสการ์ ค่อนข้างหายากในที่อื่น ๆ โดยปกติแล้วพวกมันจะกินแมลง แต่บางครั้งก็สามารถกินกิ้งก่าตามขนาดของมันได้ ด้วยลักษณะที่น่ากลัว ตุ๊กแกนี้จึงมีชื่อว่า “ซาตานิค”

ADVERTISEMENT