ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

74818

หอยมือเสือ Tridacna

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

หอยมือเสือสามารถอยู่ได้ถึง 200 ปี มันอาศัยอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย แม้พวกมันมีความสวยงามมาก แต่ค่อนข้างอันตราย เนื่องจากพิษชนิดพิเศษที่มันผลิตได้ทำให้คนเป็นอัมพาตได้

ADVERTISEMENT