ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

100137

ลิงเดอร์บราซาร์ De Brazza's monkey

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 Steve Wilson / Wikimedia Commons

ลิงเดอร์บราซาร์อยู่ทั่วไปในหนองน้ำ ไม้ไผ่และป่าภูเขาแห้งแล้งในแองโกลา แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ลิงพวกนี้ชอบป่าทึบ โดยเฉพาะการเสี่ยงเข้าไปในป่าที่เปิดโล่งเพื่อกินอาหาร

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT