ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

93066

ยูนิคอร์นเคทีดิด Unicorn katydid

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

 joelsartore / Instagram

แมลงสีเขียวที่เรืองแสงนี้ชื่อ ยูนิคอร์นเคทีดิด อยู่ที่สถาบัน Audubon โดยโรงเลี้ยงแมลงได้เลี้ยงเคทีดิดมานานกว่า 10 ปี

ADVERTISEMENT