ภาพความขำขันที่ธรรมชาติสรรค์สร้างสัตว์หายากทั้ง 30 ชนิด

JUN 15, 2020 AT 01:44 PM

92996

แมลงเต่าทองทองคำ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

monomotive / reddit 

แมลงเต่าทองทองคำมีความคล้ายคลึงกับเต่า พวกมันเปลี่ยนสีเมื่อถูกคุกคาม ผสมพันธุ์และเมื่อพวกมันแก่

ADVERTISEMENT