ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

15822

สูญเสียบ้าน

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

impeesa/imgur  

นี่เป็นสิ่งที่แย่จากการทำลายป่า หมีโคอาล่าน่าเศร้าตัวนี้ยืนอยู่ท่ามกลางบ้านที่ถูกทำลายของมันโดยนักตัดไม้ชาวออสเตรเลีย พวกเขาไม่เพียงทำลายแต่บ้านของหมีโคอาล่า แต่รวมถึงทิวทัศน์ทั้งหมดด้วย

ADVERTISEMENT