ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

13829

ผลกระทบด้านลบของมนุษยชาติต่อธรรมชาติ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

natgeo

ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาตินั้นชัดเจนทั่วโลก แม้ในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เราควรตระหนักถึงผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ แล้วเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นได้แล้ว

ADVERTISEMENT