ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

16213

ไม่มีบ้านแล้ว

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

skets90/reddit  

จิงโจ้โดดเดี่ยวตัวนี้สำรวจซากของบ้านหลังไฟป่าครั้งใหญ่ในออสเตรเลีย แม้ว่าไฟจะไม่ได้เกิดจากมนุษย์โดยตรง แต่ภัยพิบัติเหล่านี้ร้ายแรงขึ้นจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยฝีมือมนุษย์

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT