ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

13844

เหยื่อของมลพิษ

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

kWU9YCV/imgur  

นากเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อมลพิษน้ำมันในน้ำ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของพวกมัน ดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถอยู่ที่อื่นหลายและหลายตัวก็กำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ADVERTISEMENT