ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

16218

พยายามหาอาหาร

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ZombieBorscht/imgur 

เนื่องจากการปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นและภาวะโลกร้อน หมีขั้วโลกจึงต้องคุ้ยหาขยะเพื่อความอยู่รอด พวกมันถูกคุกคามเนื่องจากน้ำแข็งที่ละลายไปแล้ว

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT