ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติจะตอบสนองเราอย่างไร

JUN 29, 2020 AT 04:37 AM

10003

ถูกคุกคามด้วยน้ำมัน

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

  

ภาพนี้ถ่ายโดยยามชายฝั่ง เป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก ขนเคลือบด้วยน้ำมันของนกกระยาง ไม่ว่าจะเป็นที่เท้า ขา หรือหาง มันถือเป็นหนึ่งในเหยื่อของน้ำมันรั่วในมหาสมุทร

ADVERTISEMENT