ผู้หญิงที่สวยที่สุด 30 อันดับแรกในโลก

MAR 17, 2020 AT 06:41 PM

1644204

25. MANUELA ARCURI

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

พูดตามตรงนะ เธอดูเหมือนเจ้าหญิงไม่ใช่นักแสดง นอกจากนี้เธอเป็นนางแบบด้วย Manuela เกิดในปี 1977 แต่ยังดูดีกว่าพวกเราส่วนใหญ่อีก

ADVERTISEMENT