20 γέφυρες που προκαλούν δέος

MAY 04, 2018 AT 04:30 AM

7191692

Η γέφυρα της χιλιετίας Gateshead, Ηνωμένο Βασίλειο

ADVERTISEMENT

Patrick Down

Οι γέφυρες είναι από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της μηχανικής και από τις πιο πολύπλοκες κατασκευές μεγάλης κλίμακας, του ανθρώπου.
ADVERTISEMENT